Logo

سامانه آنلاین فروش پیچ و مهره های صنعتی بولتز لند | سرزمین پیچ

استاندارد های پیچ h.v

استاندارد های پیچ h.v

استاندارد های پیچ h.v

پیچ شش گوش خشکه H.V

پیچ شش گوش خشکه H.V / قطر 27 الی 42 میلی متر/ نیم دنده DIN6914 / تولید داخل درجه 1

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام قطر
( mm )
وزن
( gr )
حداقل فروش
( عدد )
قیمت تاریخ بروزرسانی
36140 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 140 میلیمتر M 36*140 36 1615 15 145,350 تومان 1401-01-22
36130 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 130 میلیمتر M 36*130 36 1353 18 121,770 تومان 1401-01-22
36120 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 120 میلیمتر M 36*120 36 1455 17 130,950 تومان 1401-01-22
36110 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 110 میلیمتر M 36*110 36 1376 18 123,840 تومان 1401-01-22
36100 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 100 میلیمتر M 36*100 36 1304 19 117,360 تومان 1401-01-22
36090 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 90 میلیمتر M 36*90 36 1224 20 110,160 تومان 1401-01-22
36085 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 85 میلیمتر M 36*85 36 1184 21 106,560 تومان 1401-01-22
36200 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 200 میلیمتر M 36*200 36 2094 11 188,460 تومان 1401-01-22
36190 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 190 میلیمتر M 36*190 36 2014 12 181,260 تومان 1401-01-22
36180 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 180 میلیمتر M 36*180 36 1935 12 174,150 تومان 1401-01-22
36170 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 170 میلیمتر M 36*170 36 1855 13 166,950 تومان 1401-01-22
36160 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 160 میلیمتر M 36*160 36 1775 14 159,750 تومان 1401-01-22
36150 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 150 میلیمتر M 36*150 36 1695 14 152,550 تومان 1401-01-22
30170 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 170 میلیمتر M 30*170 30 1226 20 104,210 تومان 1401-01-22
30160 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 160 میلیمتر M 30*160 30 1170 21 99,450 تومان 1401-01-22
30140 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 140 میلیمتر M 30*140 30 1059 23 90,015 تومان 1401-01-22
30150 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 150 میلیمتر M 30*150 30 1115 22 94,775 تومان 1401-01-22
30180 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 180 میلیمتر M 30*180 30 1281 19 108,885 تومان 1401-01-22
30190 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 190 میلیمتر M 30*190 30 1337 18 113,645 تومان 1401-01-22
30200 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 200 میلیمتر M 30*200 30 1392 17 118,320 تومان 1401-01-22
30130 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 130 میلیمتر M 30*130 30 1004 1000 85,340 تومان 1401-01-22
30120 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 120 میلیمتر M 30*120 30 949 26 80,665 تومان 1401-01-22
30110 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 110 میلیمتر M 30*110 30 893 27 75,905 تومان 1401-01-22
30100 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 100 میلیمتر M 30*100 30 838 29 71,230 تومان 1401-01-22
30090 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 90 میلیمتر M 30*90 30 784 31 66,640 تومان 1401-01-22
30085 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 85 میلیمتر M 30*85 30 756 33 64,260 تومان 1401-01-22
30080 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 80 میلیمتر M 30*80 30 728 34 61,880 تومان 1401-01-22
30075 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 75 میلیمتر M 30*75 30 701 35 59,585 تومان 1401-01-22
27200 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 200 میلیمتر M 27*200 27 1114 22 94,690 تومان 1401-01-22
27190 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 190 میلیمتر M 27*190 27 1059 23 90,015 تومان 1401-01-22
27180 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 180 میلیمتر M 27*180 27 1024 24 87,040 تومان 1401-01-22
27160 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 160 میلیمتر M 27*160 27 935 26 79,475 تومان 1401-01-22
27170 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 170 میلیمتر M 27*170 27 979 25 83,215 تومان 1401-01-22
27140 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 140 میلیمتر M 27*140 27 845 29 71,825 تومان 1401-01-22
27150 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 150 میلیمتر M 27*150 27 890 28 75,650 تومان 1401-01-22
27130 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 130 میلیمتر M 27*130 27 800 31 68,000 تومان 1401-01-22
27120 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 120 میلیمتر M 27*120 27 755 33 64,175 تومان 1401-01-22
27110 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 110 میلیمتر M 27*110 27 710 35 60,350 تومان 1401-01-22
27100 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 100 میلیمتر M 27*100 27 665 37 56,525 تومان 1401-01-22
27090 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 90 میلیمتر M 27*90 27 621 40 52,785 تومان 1401-01-22
27085 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 85 میلیمتر M 27*85 27 599 41 50,915 تومان 1401-01-22
27080 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 80 میلیمتر M 27*80 27 576 43 48,960 تومان 1401-01-22
27075 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 75 میلیمتر M 27*75 27 554 45 47,090 تومان 1401-01-22
27070 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 70 میلیمتر M 27*70 27 532 46 45,220 تومان 1401-01-22

پیچ شش گوش خشکه H.V

پیچ شش گوش خشکه H.V / قطر 12 الی 24 میلی متر/ نیم دنده DIN6914 / تولید داخل درجه 1

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام قطر
( mm )
وزن
( gr )
حداقل فروش
( عدد )
قیمت تاریخ بروزرسانی
24170 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 170 میلیمتر M 24*170 24 751 33 63,835 تومان 1401-01-22
24180 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 180 میلیمتر M 24*180 24 787 31 66,895 تومان 1401-01-22
24190 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 190 میلیمتر M 24*190 24 822 30 69,870 تومان 1401-01-22
24100 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 100 میلیمتر M 24*100 24 503 49 42,755 تومان 1401-01-22
24110 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 110 میلیمتر M 24*110 24 538 46 45,730 تومان 1401-01-22
24120 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 120 میلیمتر M 24*120 24 574 43 48,790 تومان 1401-01-22
24130 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 130 میلیمتر M 24*130 24 609 41 51,765 تومان 1401-01-22
24140 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 140 میلیمتر M 24*140 24 645 38 54,825 تومان 1401-01-22
24150 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 150 میلیمتر M 24*150 24 680 36 57,800 تومان 1401-01-22
24160 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 160 میلیمتر M 24*160 24 716 34 60,860 تومان 1401-01-22
24060 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 60 میلیمتر M 24*60 24 362 69 30,770 تومان 1401-01-22
24065 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 65 میلیمتر M 24*65 24 380 65 32,300 تومان 1401-01-22
24070 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 70 میلیمتر M 24*70 24 398 62 33,830 تومان 1401-01-22
24075 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 75میلیمتر M 24*75 24 415 60 35,275 تومان 1401-01-22
24080 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 80 میلیمتر M 24*80 24 433 57 36,805 تومان 1401-01-22
24085 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 85 میلیمتر M 24*85 24 451 55 38,335 تومان 1401-01-22
24090 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 90 میلیمتر M 24*90 24 467 53 39,695 تومان 1401-01-22
22100 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 100 میلیمتر M 22*100 22 405 61 30,375 تومان 1401-01-22
22110 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 110 میلیمتر M 22*110 22 435 57 32,625 تومان 1401-01-22
22120 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 120 میلیمتر M 22*120 22 465 53 34,875 تومان 1401-01-22
22130 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 130 میلیمتر M 22*130 22 494 50 37,050 تومان 1401-01-22
22140 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 140 میلیمتر M 22*140 22 524 47 39,300 تومان 1401-01-22
22150 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 150 میلیمتر M 22*150 22 554 45 41,550 تومان 1401-01-22
22160 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 160 میلیمتر M 22*160 22 584 42 43,800 تومان 1401-01-22
22090 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 90 میلیمتر M 22*90 22 375 66 28,125 تومان 1401-01-22
22085 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 85 میلیمتر M 22*85 22 361 69 27,075 تومان 1401-01-22
22080 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 80 میلیمتر M 22*80 22 346 72 25,950 تومان 1401-01-22
22075 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 75 میلیمتر M 22*75 22 331 75 24,825 تومان 1401-01-22
22070 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 70 میلیمتر M 22*70 22 316 79 23,700 تومان 1401-01-22
22065 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 65 میلیمتر M 22*65 22 301 83 22,575 تومان 1401-01-22
22060 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 60 میلیمتر M 22*60 22 286 87 21,450 تومان 1401-01-22
22055 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 55 میلیمتر M 22*55 22 272 91 20,400 تومان 1401-01-22
22050 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 50 میلیمتر M 22*50 22 257 97 19,275 تومان 1401-01-22
20120 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 120 میلیمتر M 20*120 20 372 67 27,900 تومان 1401-01-22
20130 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 130 میلیمتر M 20*130 20 396 63 29,700 تومان 1401-01-22
20140 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 140 میلیمتر M 20*140 20 421 59 31,575 تومان 1401-01-22
20150 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 150 میلیمتر M 20*150 20 446 56 33,450 تومان 1401-01-22
20110 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 110 میلیمتر M 20*110 20 347 72 26,025 تومان 1401-01-22
20100 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 100 میلیمتر M 20*100 20 322 77 24,150 تومان 1401-01-22
20090 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 90 میلیمتر M 20*90 20 298 83 22,350 تومان 1401-01-22
16120 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 120 میلیمتر M 16*120 16 231 108 17,325 تومان 1401-01-22
16130 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 130 میلیمتر M 16*130 16 247 101 18,525 تومان 1401-01-22
16090 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 90 میلیمتر M 16*90 16 184 135 13,800 تومان 1401-01-22
20050 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 50 میلیمتر M 20*50 20 200 125 15,000 تومان 1401-01-22
20055 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 55 میلیمتر M 20*55 20 212 117 15,900 تومان 1401-01-22
20060 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 60 میلیمتر M 20*60 20 225 111 16,875 تومان 1401-01-22
20065 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 65 میلیمتر M 20*65 20 237 105 17,775 تومان 1401-01-22
20045 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 45 میلیمتر M 20*45 20 188 132 14,100 تومان 1401-01-22
20070 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 70 میلیمتر M 20*70 20 249 100 18,675 تومان 1401-01-22
20080 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 80 میلیمتر M 20*80 20 274 91 20,550 تومان 1401-01-22
20075 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 75 میلیمتر M 20*75 20 262 95 19,650 تومان 1401-01-22
20085 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 85 میلیمتر M 20*85 20 286 87 21,450 تومان 1401-01-22
16110 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 110 میلیمتر M 16*110 16 215 116 16,125 تومان 1401-01-22
16100 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 100 میلیمتر M 16*100 16 199 125 14,925 تومان 1401-01-22
16085 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 85 میلیمتر M 16*85 16 176 142 13,200 تومان 1401-01-22
16080 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 80 میلیمتر M 16*80 16 168 148 12,600 تومان 1401-01-22
16040 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 40 میلیمتر M 16*40 16 105 238 7,875 تومان 1401-01-22
16045 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 45 میلیمتر M 16*45 16 113 221 8,475 تومان 1401-01-22
16050 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 50 میلیمتر M 16*50 16 121 206 9,075 تومان 1401-01-22
16055 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 55 میلیمتر M 16*55 16 129 193 9,675 تومان 1401-01-22
16060 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 60 میلیمتر M 16*60 16 137 182 10,275 تومان 1401-01-22
16065 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 65 میلیمتر M 16*65 16 145 172 10,875 تومان 1401-01-22
16070 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 70 میلیمتر M 16*70 16 153 163 11,475 تومان 1401-01-22
16075 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 75 میلیمتر M 16*75 16 160 156 12,000 تومان 1401-01-22
12065 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 65 میلیمتر M 12*65 12 79.9 312 5,993 تومان 1401-01-22
12060 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 60 میلیمتر M 12*60 12 75.4 331 5,655 تومان 1401-01-22
12055 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 55 میلیمتر M 12*55 12 71 352 5,325 تومان 1401-01-22
12050 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 50 میلیمتر M 12*50 12 66.6 375 4,995 تومان 1401-01-22
12045 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 45 میلیمتر M 12*45 12 62.1 402 4,658 تومان 1401-01-22
12040 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 40 میلیمتر M 12*40 12 58 431 4,350 تومان 1401-01-22
12035 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 35 میلیمتر M 12*35 12 53.6 466 4,020 تومان 1401-01-22
12030 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 30 میلیمتر M 12*30 12 49.1 509 3,683 تومان 1401-01-22
12070 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 70 میلیمتر M 12*70 12 84.3 296 6,323 تومان 1401-01-22
12080 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 80 میلیمتر M 12*80 12 93.2 268 6,990 تومان 1401-01-22
12085 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 85 میلیمتر M 12*85 12 97.6 256 7,320 تومان 1401-01-22
12090 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 90 میلیمتر M 12*90 12 102 245 7,650 تومان 1401-01-22
12075 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 75 میلیمتر M 12*75 12 88.8 281 6,660 تومان 1401-01-22