Logo

سامانه آنلاین فروش پیچ و مهره های صنعتی بولتز لند | سرزمین پیچ

استاندارد های پیچ h.v

استاندارد های پیچ h.v

استاندارد های پیچ h.v

پیچ شش گوش خشکه H.V

پیچ شش گوش خشکه H.V / قطر 27 الی 42 میلی متر/ نیم دنده DIN6914 / تولید داخل درجه 1

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام قطر
( mm )
وزن
( gr )
حداقل فروش
( عدد )
قیمت تاریخ بروزرسانی
36140 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 140 میلیمتر M 36*140 36 1615 15 290,700 تومان 1402-10-14
36130 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 130 میلیمتر M 36*130 36 1353 18 243,540 تومان 1402-10-14
36120 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 120 میلیمتر M 36*120 36 1455 17 261,900 تومان 1402-10-14
36110 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 110 میلیمتر M 36*110 36 1376 18 247,680 تومان 1402-10-14
36100 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 100 میلیمتر M 36*100 36 1304 19 234,720 تومان 1402-10-14
36090 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 90 میلیمتر M 36*90 36 1224 20 220,320 تومان 1402-10-14
36085 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 85 میلیمتر M 36*85 36 1184 21 213,120 تومان 1402-10-14
36200 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 200 میلیمتر M 36*200 36 2094 11 376,920 تومان 1402-10-14
36190 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 190 میلیمتر M 36*190 36 2014 12 362,520 تومان 1402-10-14
36180 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 180 میلیمتر M 36*180 36 1935 12 348,300 تومان 1402-10-14
36170 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 170 میلیمتر M 36*170 36 1855 13 333,900 تومان 1402-10-14
36160 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 160 میلیمتر M 36*160 36 1775 14 319,500 تومان 1402-10-14
36150 پیچ خشکه H.V قطر 36 طول 150 میلیمتر M 36*150 36 1695 14 305,100 تومان 1402-10-14
30170 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 170 میلیمتر M 30*170 30 1226 20 171,640 تومان 1402-10-14
30160 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 160 میلیمتر M 30*160 30 1170 21 163,800 تومان 1402-10-14
30140 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 140 میلیمتر M 30*140 30 1059 23 148,260 تومان 1402-10-14
30150 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 150 میلیمتر M 30*150 30 1115 22 156,100 تومان 1402-10-14
30180 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 180 میلیمتر M 30*180 30 1281 19 179,340 تومان 1402-10-14
30190 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 190 میلیمتر M 30*190 30 1337 18 187,180 تومان 1402-10-14
30200 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 200 میلیمتر M 30*200 30 1392 17 194,880 تومان 1402-10-14
30130 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 130 میلیمتر M 30*130 30 1004 1000 140,560 تومان 1402-10-14
30120 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 120 میلیمتر M 30*120 30 949 26 132,860 تومان 1402-10-14
30110 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 110 میلیمتر M 30*110 30 893 27 125,020 تومان 1402-10-14
30100 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 100 میلیمتر M 30*100 30 838 29 117,320 تومان 1402-10-14
30090 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 90 میلیمتر M 30*90 30 784 31 109,760 تومان 1402-10-14
30085 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 85 میلیمتر M 30*85 30 756 33 105,840 تومان 1402-10-14
30080 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 80 میلیمتر M 30*80 30 728 34 101,920 تومان 1402-10-14
30075 پیچ خشکه H.V قطر 30 طول 75 میلیمتر M 30*75 30 701 35 98,140 تومان 1402-10-14
27200 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 200 میلیمتر M 27*200 27 1114 22 155,960 تومان 1402-10-14
27190 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 190 میلیمتر M 27*190 27 1059 23 148,260 تومان 1402-10-14
27180 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 180 میلیمتر M 27*180 27 1024 24 143,360 تومان 1402-10-14
27160 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 160 میلیمتر M 27*160 27 935 26 130,900 تومان 1402-10-14
27170 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 170 میلیمتر M 27*170 27 979 25 137,060 تومان 1402-10-14
27140 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 140 میلیمتر M 27*140 27 845 29 118,300 تومان 1402-10-14
27150 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 150 میلیمتر M 27*150 27 890 28 124,600 تومان 1402-10-14
27130 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 130 میلیمتر M 27*130 27 800 31 112,000 تومان 1402-10-14
27120 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 120 میلیمتر M 27*120 27 755 33 105,700 تومان 1402-10-14
27110 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 110 میلیمتر M 27*110 27 710 35 99,400 تومان 1402-10-14
27100 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 100 میلیمتر M 27*100 27 665 37 93,100 تومان 1402-10-14
27090 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 90 میلیمتر M 27*90 27 621 40 86,940 تومان 1402-10-14
27085 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 85 میلیمتر M 27*85 27 599 41 83,860 تومان 1402-10-14
27080 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 80 میلیمتر M 27*80 27 576 43 80,640 تومان 1402-10-14
27075 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 75 میلیمتر M 27*75 27 554 45 77,560 تومان 1402-10-14
27070 پیچ خشکه H.V قطر 27 طول 70 میلیمتر M 27*70 27 532 46 74,480 تومان 1402-10-14

پیچ شش گوش خشکه H.V

پیچ شش گوش خشکه H.V / قطر 12 الی 24 میلی متر/ نیم دنده DIN6914 / تولید داخل درجه 1

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام قطر
( mm )
وزن
( gr )
حداقل فروش
( عدد )
قیمت تاریخ بروزرسانی
24170 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 170 میلیمتر M 24*170 24 751 33 105,140 تومان 1402-10-14
24180 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 180 میلیمتر M 24*180 24 787 31 110,180 تومان 1402-10-14
24190 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 190 میلیمتر M 24*190 24 822 30 115,080 تومان 1402-10-14
24100 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 100 میلیمتر M 24*100 24 503 49 70,420 تومان 1402-10-14
24110 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 110 میلیمتر M 24*110 24 538 46 75,320 تومان 1402-10-14
24120 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 120 میلیمتر M 24*120 24 574 43 80,360 تومان 1402-10-14
24130 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 130 میلیمتر M 24*130 24 609 41 85,260 تومان 1402-10-14
24140 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 140 میلیمتر M 24*140 24 645 38 90,300 تومان 1402-10-14
24150 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 150 میلیمتر M 24*150 24 680 36 95,200 تومان 1402-10-14
24160 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 160 میلیمتر M 24*160 24 716 34 100,240 تومان 1402-10-14
24060 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 60 میلیمتر M 24*60 24 362 69 50,680 تومان 1402-10-14
24065 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 65 میلیمتر M 24*65 24 380 65 53,200 تومان 1402-10-14
24070 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 70 میلیمتر M 24*70 24 398 62 55,720 تومان 1402-10-14
24075 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 75میلیمتر M 24*75 24 415 60 58,100 تومان 1402-10-14
24080 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 80 میلیمتر M 24*80 24 433 57 60,620 تومان 1402-10-14
24085 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 85 میلیمتر M 24*85 24 451 55 63,140 تومان 1402-10-14
24090 پیچ خشکه H.V قطر 24 طول 90 میلیمتر M 24*90 24 467 53 65,380 تومان 1402-10-14
22100 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 100 میلیمتر M 22*100 22 405 61 46,575 تومان 1402-10-14
22110 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 110 میلیمتر M 22*110 22 435 57 50,025 تومان 1402-10-14
22120 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 120 میلیمتر M 22*120 22 465 53 53,475 تومان 1402-10-14
22130 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 130 میلیمتر M 22*130 22 494 50 56,810 تومان 1402-10-14
22140 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 140 میلیمتر M 22*140 22 524 47 60,260 تومان 1402-10-14
22150 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 150 میلیمتر M 22*150 22 554 45 63,710 تومان 1402-10-14
22160 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 160 میلیمتر M 22*160 22 584 42 67,160 تومان 1402-10-14
22090 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 90 میلیمتر M 22*90 22 375 66 43,125 تومان 1402-10-14
22085 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 85 میلیمتر M 22*85 22 361 69 41,515 تومان 1402-10-14
22080 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 80 میلیمتر M 22*80 22 346 72 39,790 تومان 1402-10-14
22075 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 75 میلیمتر M 22*75 22 331 75 38,065 تومان 1402-10-14
22070 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 70 میلیمتر M 22*70 22 316 79 36,340 تومان 1402-10-14
22065 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 65 میلیمتر M 22*65 22 301 83 34,615 تومان 1402-10-14
22060 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 60 میلیمتر M 22*60 22 286 87 32,890 تومان 1402-10-14
22055 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 55 میلیمتر M 22*55 22 272 91 31,280 تومان 1402-10-14
22050 پیچ خشکه H.V قطر 22 طول 50 میلیمتر M 22*50 22 257 97 29,555 تومان 1402-10-14
20120 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 120 میلیمتر M 20*120 20 372 67 42,780 تومان 1402-10-14
20130 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 130 میلیمتر M 20*130 20 396 63 45,540 تومان 1402-10-14
20140 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 140 میلیمتر M 20*140 20 421 59 48,415 تومان 1402-10-14
20150 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 150 میلیمتر M 20*150 20 446 56 51,290 تومان 1402-10-14
20110 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 110 میلیمتر M 20*110 20 347 72 39,905 تومان 1402-10-14
20100 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 100 میلیمتر M 20*100 20 322 77 37,030 تومان 1402-10-14
20090 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 90 میلیمتر M 20*90 20 298 83 34,270 تومان 1402-10-14
16120 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 120 میلیمتر M 16*120 16 231 108 26,565 تومان 1402-10-14
16130 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 130 میلیمتر M 16*130 16 247 101 28,405 تومان 1402-10-14
16090 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 90 میلیمتر M 16*90 16 184 135 21,160 تومان 1402-10-14
20050 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 50 میلیمتر M 20*50 20 200 125 23,000 تومان 1402-10-14
20055 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 55 میلیمتر M 20*55 20 212 117 24,380 تومان 1402-10-14
20060 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 60 میلیمتر M 20*60 20 225 111 25,875 تومان 1402-10-14
20065 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 65 میلیمتر M 20*65 20 237 105 27,255 تومان 1402-10-14
20045 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 45 میلیمتر M 20*45 20 188 132 21,620 تومان 1402-10-14
20070 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 70 میلیمتر M 20*70 20 249 100 28,635 تومان 1402-10-14
20080 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 80 میلیمتر M 20*80 20 274 91 31,510 تومان 1402-10-14
20075 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 75 میلیمتر M 20*75 20 262 95 30,130 تومان 1402-10-14
20085 پیچ خشکه H.V قطر 20 طول 85 میلیمتر M 20*85 20 286 87 32,890 تومان 1402-10-14
16110 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 110 میلیمتر M 16*110 16 215 116 24,725 تومان 1402-10-14
16100 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 100 میلیمتر M 16*100 16 199 125 22,885 تومان 1402-10-14
16085 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 85 میلیمتر M 16*85 16 176 142 20,240 تومان 1402-10-14
16080 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 80 میلیمتر M 16*80 16 168 148 19,320 تومان 1402-10-14
16040 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 40 میلیمتر M 16*40 16 105 238 12,075 تومان 1402-10-14
16045 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 45 میلیمتر M 16*45 16 113 221 12,995 تومان 1402-10-14
16050 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 50 میلیمتر M 16*50 16 121 206 13,915 تومان 1402-10-14
16055 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 55 میلیمتر M 16*55 16 129 193 14,835 تومان 1402-10-14
16060 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 60 میلیمتر M 16*60 16 137 182 15,755 تومان 1402-10-14
16065 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 65 میلیمتر M 16*65 16 145 172 16,675 تومان 1402-10-14
16070 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 70 میلیمتر M 16*70 16 153 163 17,595 تومان 1402-10-14
16075 پیچ خشکه H.V قطر 16 طول 75 میلیمتر M 16*75 16 160 156 18,400 تومان 1402-10-14
12065 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 65 میلیمتر M 12*65 12 79.9 312 9,189 تومان 1402-10-14
12060 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 60 میلیمتر M 12*60 12 75.4 331 8,671 تومان 1402-10-14
12055 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 55 میلیمتر M 12*55 12 71 352 8,165 تومان 1402-10-14
12050 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 50 میلیمتر M 12*50 12 66.6 375 7,659 تومان 1402-10-14
12045 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 45 میلیمتر M 12*45 12 62.1 402 7,142 تومان 1402-10-14
12040 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 40 میلیمتر M 12*40 12 58 431 6,670 تومان 1402-10-14
12035 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 35 میلیمتر M 12*35 12 53.6 466 6,164 تومان 1402-10-14
12030 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 30 میلیمتر M 12*30 12 49.1 509 5,647 تومان 1402-10-14
12070 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 70 میلیمتر M 12*70 12 84.3 296 9,695 تومان 1402-10-14
12080 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 80 میلیمتر M 12*80 12 93.2 268 10,718 تومان 1402-10-14
12085 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 85 میلیمتر M 12*85 12 97.6 256 11,224 تومان 1402-10-14
12090 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 90 میلیمتر M 12*90 12 102 245 11,730 تومان 1402-10-14
12075 پیچ خشکه H.V قطر 12 طول 75 میلیمتر M 12*75 12 88.8 281 10,212 تومان 1402-10-14