Logo

سامانه آنلاین فروش پیچ و مهره های صنعتی بولتز لند | سرزمین پیچ

BOLTS (8)

BOLTS

BOLTS

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 استاندارد DIN934 مهره - 8.8 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
2 استاندارد DIN934 مهره - 10.9 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
3 استاندارد DIN6915 مهره شش گوش - H.V کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
4 استاندارد DIN931 پیچ نیم دنده - 8.8 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
5 استاندارد DIN933 پیچ تمام دنده - 5.6 اجرایی، آموزشی کتاب و جزوات آموزشی کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی نشریه ها مشاهده
6 تبدیل استاندارد های - din=iso=ansi=asme=en=astm کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی دانشنامه های تخصصی مشاهده
7 پیچ چیست دانشنامه های تخصصی مشاهده
8 نيروهای وارد بر پيچ و مهره ها طراحی و محاسباتی کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده