Logo

سامانه آنلاین فروش پیچ و مهره های صنعتی بولتز لند | سرزمین پیچ

stud

stud

stud

STUD

تولید گل میخ استاندارد فقط با روش فورج سرد :

روش تولید گل میخ برشگیر براساس استاندارد " فورج سرد " عنوان شده است و دلیل فنی آن بهبود خواص مکانیکی قطعات تولیدی است و تولید با روش ریخته گری به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشدو  چنین محصولاتی درصورت تولید فاقد ارزش فنی است ضمن اینکه خواص مکانیکی لازم را نداشته وجوش پذیری مناسب نیز ندارند.

رعایت کیفیت ابعادی و مشخصات ظاهری : ابعاد تک تک گل میخ های تولیدی بایستی کاملا مطابق آیین نامه ها کنترل شود ، وجود هرگونه ترک ، مویه، لهیدگی ، تخلخل وعدم سازگاری ابعادی با نمونه استاندارد نشانه کیفیت پایین قطعه تولیدی بوده وازنظر فنی غیرقابل استفاده شناخته می شود بنابراین گل میخ های برشگیر که باروشهای ریخته گری ، فورج گرم ویا با استفاده از میلگردهای ذوبی تولید می شود به دلیل اینکه ساختار متخلخل وغیر همگن دارند ودرفرآیند تولید با کیفیت یکنواخت تولید نمی شوند به هیچ عنوان موردتایید نمی باشد.

کنترل در حین ساخت :

علاوه بر بازرسی چشمی آزمایش باید شامل خم کردن گل میخ به اندازه تقریبی 30 درجه پس از سرد شدن باشد .
آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و نه ضربات چکش انجام داد .
در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد انجام آزمایش خمش باید با بارگذاری آهسته صورت گیرد تا گل میخ در اثر ترد شکنی از بین نرود .

ضوابط جوشکاری گل میخ چیست ؟

استاندارد های تولید و جوشکاری گل میخ های برشگیر و با تکیه بر الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه جوشکاری ساختمان ایران براساس استاندارد A.W.S- D1.1 که توسط American Welding Society تدوین شده است وهمچنین ISO-13918 بایستی جوشکاری وتولید شود .

گل میخ گام با سرامیک | گل میخ ، فروش گل میخ

فروش آنلاین گل میخ ، فروش عمده گل میخ

خرید عمده گلمیخ ، استعلام قیمت گل میخ