Logo

سامانه آنلاین فروش پیچ و مهره های صنعتی بولتز لند | سرزمین پیچ

پیچ و مهره خشکه چیست ؟ (9)

پیچ و مهره خشکه چیست ؟

پیچ و مهره خشکه چیست ؟

ردیف عنوان دسته بندی پیش نمایش مشاهده
1 استاندارد DIN933 پیچ تمام دنده - 10.9 اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی کتاب و جزوات آموزشی کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی نشریه ها دانشنامه های تخصصی مشاهده
2 استاندارد DIN933 پیچ تمام دنده - 5.6 اجرایی، آموزشی کتاب و جزوات آموزشی کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی نشریه ها مشاهده
3 استاندارد DIN931 پیچ نیم دنده - 8.8 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
4 استاندارد DIN6915 مهره شش گوش - H.V کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
5 استاندارد DIN934 مهره - 10.9 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
6 استاندارد DIN934 مهره - 8.8 کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
7 تبدیل استاندارد های - din=iso=ansi=asme=en=astm کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی دانشنامه های تخصصی مشاهده
8 استاندارد DIN933 پیچ تمام دنده - 8.8 اجرایی، آموزشی کتاب و جزوات آموزشی کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی نشریه ها دانشنامه های تخصصی مشاهده
9 پیچ چیست؟ دانشنامه های تخصصی مشاهده